Maria Magdalena en Jezus e-books

€ 11,95
Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria - E-book

De spirituele meesters Maria Magdalena, Jezus en Maria reiken de mensheid via het Argentijns/Nederlandse medium Gabriela Gaastra-Levin hedendaagse inzichten aan om gelukzalige mensen te worden die zich bewust zijn van hun Goddelijke essentie. Naast de basisprincipes van de Goddelijkheid van de mens komen onderwerpen aan de orde zoals: zonde bestaat niet - Jezus is niet voor onze zonden gestorven - de ware betekenis van de kruisiging - Maria Magdalena is de gelijkwaardige partner van Jezus - Maria maakt duidelijk dat zij het kind Jezus niet als maagd heeft ontvangen en dat seksualiteit heilig is - de mens draagt de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest in zichzelf en de mens zelf is ook Goddelijk. 'De Goddelijkheid van de mens - Deel I' omvat vele nieuwe leringen voor zelfontwikkeling die de mensen helpen om hun Goddelijkheid ook op Aarde te ervaren. Maria Magdalena, Jezus en Maria: "De laatste tweeduizend jaar zijn jullie met ons bezig geweest en met een gelimiteerde versie van onze leringen. Er ontbraken om diverse redenen bepaalde wezenlijke aspecten in de leringen. Zoals de Goddelijke essentie van alles wat bestaat en van de mens in het bijzonder, de gelijkwaardigheid van vrouw en man, de aanwezigheid van de Christusenergie in elk hart, de mogelijkheid van de mens om een meester te zijn en een reeks van andere aspecten die jullie bij het lezen van dit boek tegenkomen." 'De Goddelijkheid van de mens - Deel I' is niet alleen een leesboek. De vele oefeningen, meditaties en gebeden maken het ook tot een praktisch werk. Men kan aan de slag om een duidelijker beeld over zichzelf te scheppen en te voelen, om zich met de spirituele wereld te verbinden en om een bewustzijn te creëren dat de eigen Goddelijkheid bevestigt en het hart doet openen om een liefdevoller mens te worden, voor zichzelf, voor de medemens en voor de wereld. Drs. Gabriela Gaastra-Levin (1960) studeerde medicijnen met de specialisatie psychiatrie en psychotherapie aan de Universiteit van Buenos Aires. Na haar studie begon zij in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeute in de Argentijnse hoofdstad. Op dertigjarige leeftijd vertrok zij, na een periode van een half jaar in India, naar Nederland waar zij zich in 1990 vestigde. Ze bekwaamde zich in Chinese geneeskunde, reiki en de Indische geneeswijze Ayurveda. Zij heeft een praktijk als Ayurvedisch geneeskundige en psychotherapeute. Als medium, trainer en auteur geeft zij vorm aan de 'Mary Magdalene and Jesus World School' en 'Follow Your Heart Publishing'. In het voorjaar van 2017 kozen de lezers van Paravisie Gabriela tot 'Medium van het Jaar'. Mr. Reint Gaastra (1956) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Na afronding van zijn studie trad hij in 1981 in dienst bij Centraal Beheer Verzekeringen (Achmea). In 1988 maakte hij de overstap naar de uitgeverij. Bij Kluwer Bedrijfsinformatie werd hij in 1991 hoofdredacteur van ELAN, magazine voor directeuren en commissarissen. Sinds 1997 is hij zelfstandig werkzaam als congresvoorzitter, journalist, columnist en hoofdredacteur van magazines. Reint is nu bovenal trainer en coach bij de 'Mary Magdalene and Jesus World School' en redacteur en uitgever bij 'Follow Your Heart Publishing'.

€ 11,95
Maria Magdalena en Jezus Deel 1 - E-book

Maria Magdalena en Jezus: de essenties van hun leven, hun liefde en hun missie geopenbaard voor de Nieuwe Tijd Gabriela Gaastra-Levin heeft door middel van haar mediumschap een sterk contact met het paar Maria Magdalena en Jezus ontwikkeld. De spirituele meesters hebben haar uitgenodigd voor een openhartige inkijk in hun betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden. Zij wenden hun levenservaringen aan om de lezer in een diepgaand ontwikkelingsproces te brengen. Het beeld over hen zal door dit eerste deel uit een serie over hun leven en werk sterk veranderen. Maria Magdalena en Jezus delen met ons de spirituele lessen uit hun leven, uit hun relatie en uit hun werk. Ze blikken terug op hun vorige levens op Aarde en beschrijven hun incarnatieproces en geboorte. Ze vertellen wat ze hebben meegemaakt als kinderen, gezinsleden, verliefden, geliefden, ouders en als spiritueel leiders. Ook is er aandacht voor de uitgebreide educatie van Jezus in Egypte, hun gezamenlijke reis naar Alexandrië, hun beider doop in de Jordaan en het doen van wonderen. Ze leggen uit hoe ze hun leer over de 'Goddelijkheid van de mens' hebben ontwikkeld en wat ze aan leringen in de wereld hebben neergezet. Ook hun dilemma's en moeilijke momenten passeren de revue. Maria Magdalena en Jezus vragen ons om oude aannames over hen en het menszijn voorgoed los te laten. Daarbij zijn de meesters erop uit om een 180 graden-verandering in het bewustzijn van de mens te bewerkstelligen om los te komen van de 'oerzelfveroordeling', de veroordeling van de keuze om mens te zijn, om zo te komen tot het activeren van de 'multidimensionale Goddelijke mens' op Aarde die we in wezen allemaal zijn.

€ 11,95
The Divinity Of Mankind Part 1 - E-book

Jesus did not die for our sins - The true meaning of the crucifixion - Mary Magdalene has always been Jesus' partner - Mary states clearly that she did not conceive her child Jesus as a virgin and that sexuality is sacred - Mankind carries the trinity of the Father, the Son and the Holy Spirit in itself and man is Divine. This amazing book, that the Argentinian/Dutch spiritual medium Gabriela Gaastra-Levin received from the Holy family, contains these and many more controversial Revelations of Mary Magdalene, Jesus and Mary. 'The Divinity of Mankind' comprises many new teachings of the spiritual masters; not only for Christians but for every person on Earth. It builds a bridge between the Christian body of thought, other spiritual movements and New Age ideas. The 25 Revelations are so innovative that you will need time to give them a place in your head and heart. For instance, Mary Magdalene explains her special role for mankind. Mary states that Jesus was conceived through physical contact between Joseph and herself and that there is no such thing as the 'holy virgin'. Jesus divulges that sins do not exist in his view. They also state that every person chooses his or her own life and thus his or her own parents prior to conception and that the human soul incarnates regularly on Earth. They also explain what happens to the soul when the body dies. 'The Divinity of Mankind' is not only a book that provides exclusive insights, it is also an exercise and 'feel' book. Through the exercises and prayers you can 'sense' or 'feel' a clearer picture of yourself in order to connect with the spiritual world and thus create an energy of the heart that substantiates your own Divine nature and opens your heart in order to become a more loving person for yourself, for your fellow man and for the world. Gabriela Gaastra-Levin (b. 1960) studied medicine, specialising in psychiatry and psychotherapy, at the University of Buenos Aires. In 1983, after graduating, she started her own practice as an anthroposophic doctor and psychotherapist in Argentina's capital city. In 1990, at the age of thirty and after spending six months in India, she settled in the Netherlands. She studied Chinese medicine, reiki and the Indian method of treatment called Ayurveda. She practices as an Ayurvedic physician and psychotherapist. Apart from her medium ship, author and training skills, she has a practice for holistic healing in which she helps people from the vision of 'The Divinity in Mankind' with their physical, energetic, emotional, mental and spiritual process. Gabriela is now primary active as education innovator, trainer, teacher and medium for the Mary Magdalene and Jesus World School and as writer for Follow Your Heart Publishing. Reint Gaastra (b. 1956) studied law at the University of Utrecht in the Netherlands. Upon completing his studies he joined Achmea, an insurance company, in 1981. In 1988 he switched over to a publishing house, Wolters Kluwer, where in 1991 he was appointed editor in chief of ELAN, a magazine for company managers and commissioners. Since 1997 he has worked as an independent communication trainer and conference chairman in addition to his main activities as a journalist, columnist and part time and interim editor in chief of magazines. He's now primary active as manager, coach and trainer for the Mary Magdalene and Jesus World School and as publisher and editor by Follow Your Heart Publishing.

€ 11,95
Marie Madeleine et Jésus - E-book

Marie Madeleine et Jésus: Les faits essentiels de leur vie, leur amour et leur mission révélés dans l'optique de l'Ère nouvelle Grâce à ses dons de médium, Gabriela Gaastra-Levin a développé un lien intense avec le couple formé par Marie Madeleine et Jésus. Les maîtres spirituels l'ont invitée à jeter un regard direct dans leur vie significative d'il y a deux mille ans. Leurs expériences servent à emmener le lecteur vers un profond processus de développement. Ce premier volume d'une série de livres concernant leur vie et leur œuvre modifiera fondamentalement l'image que nous avons d'eux. Marie Madeleine et Jésus partagent avec nous les leçons spirituelles de leur vie, de leur relation et de leur œuvre. Ils jettent un regard en arrière sur leurs vies passées sur la Terre et décrivent le processus de leur incarnation et de leur naissance. Ils racontent les moments qu'ils ont traversés en tant qu'enfants, membres d'une famille, amoureux, parents et maîtres spirituels. L'accent est également mis sur l'éducation approfondie que Jésus a reçue en É gypte, leur voyage à deux à Alexandrie, leur baptême dans le Jourdain et la réalisation de leurs miracles. Ils expliquent de quelle façon ils ont développé leur enseignement à propos de la 'Divinité de l'Être humain' et les leçons qu'ils ont apportées au monde. Ils passent également en revue leurs dilemmes et les moments difficiles. Marie Madeleine et Jésus nous demandent de lâcher définitivement toutes les idées préconçues du passé à leur égard et vis-à-vis de l'humanité. En cela, les maîtres cherchent à effectuer un virage à 180 degrés dans la conscience de l'être humain afin qu'il lâche 'l'autocondamnation primale', la condamnation du choix de devenir un être, afin d'activer sur la Terre 'l'Être Divin multidimensionnel' que nous sommes tous.

€ 11,95
Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam - E-book

Maria Magdalena en Jezus Deel 4 Jezus vertelt zelf hoe zijn kruisiging en opstanding zijn verlopen Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam Maria Magdalena en Jezus nemen ons, in dit vierde deel over hun gezamenlijke leven, via de doorgevingen aan Gabriela mee naar de laatste fase van Jezus' leiderschap op Aarde. Zijn kruisiging heeft wereldwijd een grote betekenis gehad. En heeft dat nog steeds. Zowel door de grote energetische impact op de mensheid, de Aarde en de Kosmos, maar ook door de misvattingen die erover zijn ontstaan en de schuldgevoelens die als gevolg van de kruisiging bij de mensheid opspeelden. De unieke openbaringen in dit boek brengen jou naar Palestina tweeduizend jaar geleden en maken dat het traditionele beeld van de kruisiging vrijwel volledig veranderd. De nieuwe inzichten stellen jou in staat om veel aspecten verbonden met de kruisiging te helen en de bevrijdende energetische invloed ervan te doorvoelen. Veel vraagstukken komen aan de orde: Waarom is de kruisiging het belangrijkste ritueel ooit op Aarde? Waarom heeft Jezus zich laten kruisigen? Wat was de rol van Maria Magdalena? Wat waren de rollen van de vrouwelijke en mannelijke discipelen? Welke processen voltrokken zich bij alle betrokkenen? Hoe vertelden zij het hun kinderen? Wat was de impact van de kruisiging op Jezus en Maria Magdalena zelf? Is Jezus echt overleden? Was Maria Magdalena veilig na de kruisiging? Hoe kon zij naar Europa ontsnappen? Hoe kon Jezus opstaan uit de dood? Wat is een lichtlichaam en hoe heeft Jezus dit kunnen creëren? Wat is de spirituele betekenis van Pinksteren en Hemelvaart? Vragen die Maria Magdalena en Jezus zelf in dit gechannelde boek beantwoorden.

€ 11,95
Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië - E-book

Over de periode tussen hun zestiende en dertigste levensjaar is van Maria Magdalena en Jezus tot nu toe weinig bekend. Deze periode staat bekend als hun 'lost years'. Dit zijn echter allerminst verloren jaren geweest. Aan Gabriela vertellen zij dat zij, voordat zij hun positie in de maatschappij definitief innamen en hun intense periode van leiderschap voorafgaand aan de kruisiging inging, zij zich hebben toegewijd aan het stichten van hun gezin en aan hun spirituele vorming. Daartoe behoorden ook hun opmerkelijke gezamenlijke reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië. Regio's die toen bekend stonden als 'hotspots' op het gebied van mystiek en geestelijke vorming. Ter inspiratie voor onze eigen vormingsprocessen worden we door Maria Magdalena en Jezus uitgenodigd om met hen mee te reizen tijdens hun laatste leven op Aarde. Wij krijgen de gelegenheid om hun betekenisvolle reizen mee te maken en hun talrijke inwijdingen en spirituele openingen te ervaren. We leren niet alleen van hun leerproces, maar nemen ook kennis van de eeuwenoude Egyptische, Zoroastrische, Hindoestaanse, Boeddhistische en Keltische wijsheden uit deze bijzondere gebieden. Wijsheden die de meesters tot zich hebben genomen en die hebben bijgedragen aan de vorming van hun eigen leer over de Goddelijkheid van de mens.